Umowy współpracy, stosowane praktyki

Nasza firma VITRUVIUS sp. z o.o. zawiera jednorazowo umowę o wykonanie usługi transportowej, która obejmuje również regulamin usług wynajmu autokaru z gwarancją podstawienia zastępczego autokaru w ciągu 4 godzin w kraju i w ciągu 6 godzin zagranicą. Każdorazowo umowa powinna być odesłana do nas podpisana, powinna być zapłacona zaliczka za wynajem autokaru. Zwrotnie odsyłamy podpisaną umowę i dokument podróży tzw. voucher, który należy okazać kierowcy.

Jeden dzień przed wyjazdem należy telefonicznie i mailowo potwierdzić ustalenia związane z wymianą danych kontaktowych, miejsca i godziny zbiórki.