Kilka słów o carpool24.pl

Usługi carpool to nowoczesny system usług umożliwiający przejazd ósób indywidualnych oferowany przez osoby indywidualne, które podróżują zwykle samochodem osobowym i posiadają wolne miejsca w aucie. Usługa carpool różni się tym od autostopu, że jest umową internetową pomiędzy stronami i jest płatna. Jednakże cena usługi jest bardzo konkurencyjna i często jest tańsza niż transport pociągiem lub autokarem międzymiastowym lub międzynarodowym.

Usługa ta jest też bezpieczna, ponieważ Korzystający z usługi i udostępniający usługę umawiają się przez Internet, rezerwując poprzez nasz system rezerwacji usługę.

Serwis pobiera opłaty za pośrednictwo. Płatność za usługi jest realizowana przez serwis. Korzystający z usługi przewozu płacą na rzecz Systemu, System po potwierdzeniu przez Korzystającego z usługi transportu wypłaca na rzecz Przewożącego opłatę za przewóz.

Korzystający z Usługi przewozu otrzymuje fakturę zakupu usługi przewozu, Usługodawca świadczący usługę przewozu otrzymuje zapłatę za wykonaną usługę, przysługę przewozu osoby lub większej ilości osób.

Usługi są jednorazowe, nie stałe, więc nie mają charakteru zarobkowego, a jedynie zmniejszają koszty przejazdu.
Nie ma więc mowy o świadczeniu usług transportowych przez Usługodawcę.

Serwis nie odpowiada za jakość usług, za prawidłowe wykonanie usługi, jednakże zabezpiecza Korzystającego z usługi przewozu, że jeśli usługa nie została wykonana, płatność na rzecz Wykonującego przewóz nie zostania zapłacona do momentu wyjaśnienia powód nie wykonania usługi.

Usługę Korzystający z przewozu potwierdza SMS w obecności Wykonujęcego przewóz. Wykonujący przewóz otrzymuje automatyczne potwierdzenie wykonania usługi i przelania środków na konto pomocnicze systemu 24carpool.pl

Zapraszamy do skorzystania z serwisu carpoolingu: